SATSO Kariyer tarafından geliştirilen modül, kariyer imkânlarının şeffaf bir şekilde SATSO üyeleri ile paylaşılmasını sağlayan çevrimiçi bir araçtır.

Kariyer Modülü ile; istihdam süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi desteklenmekte, iş ilanlarının ve iş arayanlar ile daha etkin bir şekilde paylaşılması sağlanmaktadır. Böylece iş ilanlarındaki dağınıklık giderilerek ilanlara erişimin kolaylaştırılması, başvuruların standartlaştırılması, takip edilebilirliğin hedeflenmektedir.

Personel veya stajyer arayan üyelerimizin ve iş arayan ve staj yeri arayan tüm bireysel kullanıcıların hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Hâlihazırda birçok üyemiz iş başvurusu ve işe yerleştirmeye ilişkin süreçleri kendi geliştirdikleri sınırlı platformlar üzerinden fiziksel evrak talep ederek yürütmektedir. Süreçlerin etkin, hızlı ve tüm taraflar için zaman tasarrufu sağlayacak şekilde yönetilmesi için gereken şartlara sahip olmayan söz konusu bu platformlar, vatandaşların ilanlardan ve başvuru sonrası süreçlerden haberdar olmasını, üyelerimizin ise başvuru alma ve yerleştirme süreçlerini yürütmesini ve raporlamasını zorlaştırmaktadır.

SATSO Kariyer ile; işe alım süreçlerinin ilan yayımlama, başvuru alma aşamalarında kolaylık sağlanmaktadır.

Hayır, SATSO Kariyer işe alım süreçlerine müdahil olmayacaktır. Her üyemiz; seçme, işe alım ve yerleştirme işlemlerini kendileri yürüteceklerdir.

Tüm ilanlara ilişkin detaylar SATSO Kariyer Platformu üzerinden görüntülenebilecek, yayımlanan ilanlara SATSO Kariyer Modülü’nden başvuru yapılabilecektir. Adaylar SATSO Kariyer Modülü’ne şifreleri ile giriş yaparak başvuru sonuçları ile değerleme ve yerleştirme aşamalarına ilişkin bilgileri şeffaf bir şekilde görüntüleyebileceklerdir.

Üyelerimiz, SATSO Kariyer üzerinden ilanlarını modülde tanımlı olan yetkili kullanıcıları aracılığı ile yayımlayacaklardır. İlanların başvuru kriterleri, ilgili üyelerimiz tarafından belirlenmekte olup bu ilanların kamuoyu ile paylaşılması da üyelerimizin kendi sorumluluklarındadır.

Evet, özgeçmiş oluşturma bölümünde referans eklenebilmektedir.

SATSO Kariyer Modülü ile içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği şekilde;

  • İlan oluşturma, yayımlama, başvuru alma, adayları değerleme süreçleri dijital ortama taşınmakta,
  • İş ilanlarına başvuruların alınması ve kontrol edilmesi sürecinde fiziksel evrak işlemlerine gerek kalmamakta,
  • Bilgi ve belgelere ilişkin manuel işlem sayısı en aza indirilerek başvuru kontrol işlemleri kolaylaştırılmakta,
  • İlgili personelin iş yükü hafifletilerek etkinlik ve verimlilik artışı desteklenmektedir.

SATSO Kariyer Modülü ile;

  • Bireysel kullanıcılar, iş ilanlarını tüm detayları ile şeffaf bir şekilde erişim sağladığı tek bir Platform üzerinden görüntüleyebilmekte,
  • Fiziksel başvuru evraklarının temini ve ilgili üyelerimize iletilmesine ilişkin süreçlerdeki zorluklar ve riskler ortadan kaldırılarak personel ve stajyer adaylarına başvuru sürecinde büyük kolaylık sağlanmakta,
  • Adaylar tüm başvurularına ilişkin Modül üzerinden takip edebilmektedir.